Vox Nostra  |  Wishes  |  Obituary

ನಕ್ರೆ, ಮರಿಯೆಚಾ ಖತಾವಿಣ್ ಕಾಳ್ಜಾಚೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ 9-3-2014 ವೆರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ರಿತಿನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಸಕಾಳಿಂ 8 ವೊರಾಂಚೆರ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟೈಲೆಂ.  ಸ್ತ್ರೀಪಣಾಚಾ ದೆಣ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ದೆವಾಕ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ಣಿ ಕೆಲಿ. 


ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೊಲಾಂತ್ ಚಲೈಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಯಾಜಕ್ ಬಾ|ವಿಶೆಂತ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾನ್ ಯೆಜ್ಮಾನ್ಪಣ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಬಾ|ರೆಜಿನಾಲ್ಡ್ ಪಿಂಟೊ, ದಿಯೆಸಿಜೆಚಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೆ ನಿರ್ದೆಶಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಘಟಕಾಚಿ ಸಚೇತಕಿ - ಭ|ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್  ಶ್ರೀ ಜೊರ್ಜ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಘಟಕಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಜುಲಿಯಾನಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ  ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲಿಂ.

 

 

 


‘ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಅಬಲ್ ನ್ಹಯ್, ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಂಗ್ತಿನಿಂ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಮಖೆಲ್ಪಣ್ ಘೆತಾತ್ ಅನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಜಿವಾಳ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾತ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್ ತಾಂಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಉಚಾರ್ಲಿ ಆನಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಬೊರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ


ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಚಾ ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್, ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಆನಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ.


ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ 85 ವರ್ಸಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ 80 ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ. ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನಾಚಿ ವಾರ್ಶಿಕ್ ವರ್ದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಿನೇಟ್ ಆಲ್ಮೆಡಾನ್ ಸಭೆರ್ ದವರ್ಲಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ರೀನಾ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ. ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಜಸಿಂತಾ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೈಲೆಂ.

 

 

 

Comments powered by CComment

Contact Us

Bishop’s House, Udupi - 576 101, KARNATAKA, INDIA
Tel: 0820 - 2531908 (O), 2520908 (P)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.