Vox Nostra  |  Wishes  |  Obituary

2013ವ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಚಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕ್ರತ್ ಕಾಷ್ಟ ಶಿಲ್ಪಿ ನಕ್ರೆ ಜಯರಾಮ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಕಾ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರ್ಚೆ ಸಂಗಿಂ, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಬಾ ಆನಿ ಯುವ ಸಂಚಲನಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾರ್ , ನಕ್ರೆ ಫೀರ್ಗಜೆ ತರ್ಫೆನ್ ವಿಸಾವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಸೌಹಾರ್ಧ ದೀಪಾವಳಿ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ರೀತಿನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ಸಾಹಿತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ವಿಶ್ರಾಂತ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ , ಹರಿದಾಸ ನಕ್ರೆ ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪಾಲ್ ಹಾಣೆಂ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆಚೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರುಕ್ , ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮಚ್ಯಾನಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೆಯೆಂವ್ಚೆ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚೊ , ಸಮ್ಜಣೆಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಜೊಡುಂಕ್, ನಕ್ರೆ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾನ್ ದೋನ್ ದಾಕ್ಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರ‍ೇತನ್ ವಾಖಣ್ಲೆಂ . ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಾ ವಿಗಾರ್ ಬಾ| ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾನ್ ಇಗರ್ಜ್, ದೀವ್ಳ್ , ಮಸೀದಿನಿ ಬಂಧಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಬಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್ನ್ , ಅಜ್ಞಾನ್ ಆನಿ ಪಿತಿಸ್ಪಣ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ಚಾ ಉಜ್ವಾಡಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಗೆಲೆತ್ಯಾ ದೋನ್ ದಾಕ್ಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ನಕ್ರೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣ್ ಕರುನ್ ಸಾಹಿತಿ ವಾ ವಿಚಾರ್ ವಾದಿಂಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಸಮ್ಜಣೆ ದಿಂವ್ಚಾ ವಿಶಾಂತ್ ನದರ್ ಗಾಲುನ್ ನಕ್ರೆ ಜೋರ್ಜ್ ಕಾಸ್ತಿಲಿನೋನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮ್ ಲೊಝಿಲ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆಂತೊನ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ , ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಆನಿ ಯುವಸಂಚಲನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಹಿಲ್ಡಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ , ರೋಶನ್ ಲೋಬೊ ಉಪಸ್ಥಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ವಿಗಾರಾಂನಿ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಚಲವ್ನ್ , ಶೆಂಬರಾಂ ವರ್ನಿಂ ಅಧಿಕ್ ವಾಹಾನಂ ಆಶೀರ್ವಾದಿತ್ ಕೆಲಿಂ.

 

News: Fr Vincent Crasta

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Contact Us

Bishop’s House, Udupi - 576 101, KARNATAKA, INDIA
Tel: 0820 - 2531908 (O), 2520908 (P)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.